0487-512355 [email protected]
p

Typisch voor ons

Vanuit onze Visie maken we keuzes in inhoud van leren, organisatie en middelen. We streven er naar kinderen eigenaar van het eigen leerproces te maken. Dit doen we dit schooljaar onder andere door kindgesprekken over hun vaardigheidsdoelen.

Groepen

We werken op onze school in de volgende groepen:
1-2A
1-2B
3
4-5
5-6
7-8
 

De kinderen van groep 1-2 maken gebruik van IPC Early Years.

In de groepen 3 t/m 8 werken we met dagtaken en weektaken om de zelfstandigheid van kinderen te ontwikkelen en bevorderen. De instructies vinden plaats in de lokalen van de desbetreffende groepen.

Basis op orde

Voor ons rekenonderwijs werken wij met het Getal en Ruimte Junior.

Voor de vakgebieden lezen (technisch en begrijpend), taal en spelling werken wij in groep 3 met de methode Veilig Leren Lezen (KIM versie) en in groep 4 t/m 8 met de methode Nieuw Nederlands Junior.

Voor het ontwikkelen van het handschrift gebruiken wij de methode Pennenstreken.

IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het IPC helpt de kinderen en de leerkracht hierbij.
Onze kinderen komen continue in aanraking met enorme hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen.
Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.
Waarde(n)vol leren
Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

Coöperatief leren

In de lessen wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Doordat alle kinderen tegelijk bezig zijn met de leerstof en vooral bezig zijn door samen te werken, is de betrokkenheid hoger. En leerlingen mogen doen wat ze graag doen: praten, bewegen en actief bezig zijn. Dit komt het leren ten goede. Daarnaast voelen ze zich onderdeel van een team en de klas.