0487-512355 [email protected]

Onze idealen

Ons onderwijs

Slogan: In vertrouwen groeien!

Missie

Uitgangspunt voor ons onderwijs is een optimale ontwikkeling voor kinderen.

 

Visie

We zijn een school die in verbinding staat met de directe omgeving en we stimuleren de verbondenheid tussen alle groepen.

We bieden een veilige basis voor alle kinderen en investeren in een vertrouwensband met ouders om samen te kunnen afstemmen op de behoeftes van kinderen.

Het onderwijs richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van het kind waarbij we ze voorbereiden op het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Binnen ons aanbod zorgen we voor een doorlopende didactische leerlijn waarbij de methodes de leidraad zijn en we ons aanbod afstemmen op de verschillen tussen de kinderen.

De leerkracht doet ertoe en zorgt voor een gestructureerd leerklimaat. Passende instructies zijn leidend voor het opdoen van vaardigheden en kennis. Hierbij vinden we het belangrijk om ons handelen aan te passen op hoe het kind het beste leert.

Doelen worden betekenisvol aangeboden, waarbij we aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

 

Betrokkenheid – Vertrouwen – Groei

Middels onderstaande kernwaarden geven wij inhoud aan de visie van ‘t Klosterhufke:

Betrokkenheid

Ik ontwikkel mij in een uitdagende leeromgeving samen met andere kinderen, leerkrachten en ouders.

Vertrouwen

Ik laat zien wie ik ben en voel me veilig bij de ander.

Groei

Ik laat zien wat ik kan en ontwikkel mij op mijn eigen manier.

Een fijne, veilige school

We willen dat ieder kind zich op onze school thuis en veilig voelt. Het is belangrijk dat zij weten en ervaren dat ze gerespecteerd en gewaardeerd worden.
We benaderen de kinderen vanuit een positieve houding met duidelijke regels en afspraken. We vinden het belangrijk de kinderen waarden en normen, respect voor elkaar, elkaars eigendommen en de leefomgeving bij te brengen.
De kapstokregels van onze school zijn:
1. Wees goed voor jezelf.
2. Wees goed voor de ander.
3. Wees goed voor de omgeving.

Een goede sfeer, een fijne school en een verdraagzame samenleving ontstaat niet vanzelf. Hier willen wij actief aan werken. Dit doen wij met ‘Klassenkracht’. De doelen die we onszelf gesteld hebben zijn:
1. Leerkrachten voeren bewust regie op groepsvormingsprocessen om daarmee vanaf de start van het schooljaar regie te voeren op de sociale veiligheid binnen de klas en de school.
2. Versterken van de leerlingenzorg door planmatig en handelingsgericht te werken aan groepsvorming,
gedrag en gedragsproblemen.
Op de website van ‘Klassenkracht’ kunt u hier meer informatie over vinden.
De volwassenen in de school, leerkrachten en ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie.