0487-512355 info@klosterhufke.nl
h

Schoolgids

‘t Klòsterhûfke is één van de 23 scholen van de Groeisaam.
De school van uw kind(eren) valt onder het bestuur vanGroeisaam Primair Onderwijs. In deze gids willen wij u laten zien waar onze school voor staat en wat onze school voor u en uw kinderen kan betekenen en wat u van ons kunt verwachten.
Deze gids is via de download knop te bekijken.
Een school maak je samen. Het is belangrijk dat ouders actief meedenken en meebeslissen via ouderraad en medezeggenschapsraad. Zo proberen we samen te werken aan de verbetering van onze school. Dit is een continu proces waarover we u informeren via het infobulletin, onze website, de kalender en de schoolgids.
In de tekst van deze gids spreken we van ouders. Het spreekt voor zich dat we in dit geval ook de verzorgers van leerlingen bedoelen. Ditzelfde geldt voor de hij-vorm: in al deze gevallen hebben we het ook over meisjes en vrouwelijke leerkrachten.

schoolgids 2019 2020