0487-512355 [email protected]

Aanmelden

We vinden het belangrijk dat het voor u helder is hoe het proces van het eerste contact met de school tot de eerste schooldag van uw kind er uit ziet. In onderstaande proces ziet u samengevat hoe dit proces eruit ziet. Daar onder leggen wij dit graag wat uitgebreider aan u uit.

Stap 1: Rondleiding en belangstellingsgesprek

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Op onze website en in de schoolgids leest u meer over ons. Bij het zoeken van een school komen een heleboel nieuwe zaken op je af. Bijvoorbeeld, wat is een goede school, hoe gaat alles in z’n werk, wat wordt er verwacht, hoe is alles geregeld, enz. Vragen waar waarschijnlijk niet eerder bij stil gestaan is. In een belangstellingsgesprek met een rondleiding door onze scholen informeren wij u graag het basisonderwijs in het algemeen en over onze twee verschillende scholen in het bijzonder.

Bent u er nog niet helemaal uit welke school het beste past bij uw kind?
Bezoek dan de website www.scholenopdekaart.nl. Hier kunt u verschillende basisscholen met elkaar vergelijken.

Stap 2: Inschrijving

In veel gevallen is definitieve plaatsing geen probleem. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om een beter beeld te krijgen van uw kind. Het kan voorkomen dat de school voorafgaand aan het toelatingsbesluit graag nog met u in gesprek gaat. De directeur zal hiervoor, indien nodig, samen met u een kennismakingsgesprek plannen. Wettelijk is vastgelegd dat een besluit tot toelating genomen moet worden binnen 6 weken na aanmelding. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd als de benodigde informatie niet op tijd verkregen kan worden. Belangrijk is om te onthouden dat het hele proces zo ingericht is om uw kind een zo passend mogelijke onderwijsplek aan te bieden.

Bij een positief besluit ontvangt u een bevestiging van de toelating en wordt u verzocht om de resterende gegevens aan te leveren door middel van het invullen van het digitale inschrijfformulier. Er volgt rond de startdatum van uw kind altijd een intakegesprek om een compleet beeld te krijgen van uw kind.